MS PowerPoint խորացված դասընթաց


MS PowerPoint խորացված դասընթաց

դասընթացին մասնակցելիս ձեռք կբերեք խորացված գիտելիքներ PowerPoint ծրագրից, կուսումնասիրեք այնպիսի գործիքներ, որոնք առավել կիրառական են պրեզենտացիաներ պատրաստելիս