MS Excel - Շաբաթ և կիրակի օրերի ֆորմատավորումը Conditional Formatting գործիքի օգնությամբ


MS Excel - Շաբաթ և կիրակի օրերի ֆորմատավորումը Conditional Formatting գործիքի օգնությամբ

Այս տեսադասը նկարվել է հաշվապահ ուսանողի հարցի հիման վրա։ Վերջինս ուներ տաբել և ցանկանում էր ․․․