1C Դասընթաց (գանձապահ, օպերատոր)


1C Դասընթաց (գանձապահ, օպերատոր)

Դասընթացին մասնակցելիս ձեռք կբերեք առևտրին վերաբերող գիտելիքներ 1C ծրագրից, կուսումնասիրեք այնպիսի գործիքներ, որոնք առավել կիրառական են առևտրի բնագավառում։